ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 14

 
สภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จัดงานแสดงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master SCB-FTI FACTORY OUTLET ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

 

    ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน 13 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master มีผู้เข้าร่วมชมงานจับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน สำหรับงานครั้งนี้ Theme งานคือ Chic café เน้นความแปลกใหม่ เก๋ไก๋ ดูดีมีสไตล์ทันสมัย ดีไซน์โดดเด่น เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่
    หลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมออกร้าน
  1. เป็นสมาชิกสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterฯ/GS1 Thailand และลูกค้า SCB จะได้รับการพิจารณาลำดับต้น
  2. กรณีที่เป็นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่ตรงกับ Theme งานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. จำหน่ายเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเพียงพอ สำหรับจำหน่ายตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน
  4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นที่เช่าให้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่นๆ คณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน และจัดสรรจำนวนคูหา และตำแหน่งคูหาให้ตามความเหมาะสม
  5. คณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคูหา กรณีแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2560
  6. ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจำหน่ายเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterตามที่คณะผู้จัดงานได้กำหนดไว้ (เวลา 09.00 -18.00น.)
  7. ห้ามนำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไม่มีคุณภาพหรือเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาจำหน่าย หรือห้ามนำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบสมัครมาวางจำหน่าย ค่าบริหารจัดการ (1 คูหา / 5 วัน)
    - สมาชิกสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterฯ /สมาชิก GS1 ที่มีสถานภาพสมบูรณ์ (ไม่ค้างค่าชำระบำรุงประจำปี 2560)
     >> ราคา 7,500 บาท (Vat 7% = 525 บาท) รวม 8,025 บาท
    - ผู้ประกอบการทั่วไป
     >> ราคา 10,000 บาท (Vat 7% = 700 บาท) รวม 10,700 บาท


 

เพื่อความสะดวกกรุณากรอกใบสมัครตามลิงค์

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณจริยา/คุณอำนาจฯ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02 345-1171 , 02 345-1166


 

 

 

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.