SMI Press สานพลังประชารัฐ ยกทัพผนึกเพิ่มศักยภาพ SMEs


คณะทำงานด้านส่งเสริม SMEs & Start-up ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน กว่า 6 องค์กร จัดพิธีลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อประกาศ “พลังประชารัฐ” ในการเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทย

 


    โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start-up & Social Enterprises” เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุม C-ASEAN ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ กรุงเทพฯ 


   

    เพื่อจัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 3 กรอบหลัก คือ SMEs, Start-up และ Social Enterprise (SE) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม มีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ในฐานะประธานร่วมแถลงแนวทางร่วมกัน
    

 

    โดยมีโครงการสำคัญๆ อาทิ โครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง) โครงการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน โครงการส่งเสริม SMEs สู่ตลาดสากล โครงการส่งเสริมช่องทางตลาด e-Commerce โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterิเวศ (Eco-System) ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ โครงการยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises) ซึ่งนับจากนี้ทั้ง 66 องค์กร จะรวมพลังกันขับเคลื่อน SMEs ร่วมกันอย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง เพื่อให้กลุ่ม SMEs เติบโต และสามารถไปแข่งขันในระดับโลกได้

 

 

 

 

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.