พิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterฮาลาล" 

สถาบัน SMI ร่วมกับ ศูนย์ส่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterภาคที่ 10 จัดพิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterฮาลาล เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล" ณ ห้องไพลิน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master และขั้นตอนการดำเนินงาน ในพิธีเปิดตัวโครงการ

ได้รับเกียรติจาก นายจารุพันธ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterภาคที่ 10 กล่าวเปิดตัวโครงการ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ผลิตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่ไม่ใช่อาหาร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานฮาลาล โดยจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายภาคใต้ตอนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master 7 จังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 10 ราย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง "เตรียมความพร้อม สู่ตลาดฮาลาล" โดย นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการฝ่ายฮาลาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ รูปแบบเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่จะดำเนินการ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเข้าให้คำปรึกษา พร้อมรับคู่มือฮาลาลแนะนำเกี่ยวกับระบบเพื่อประกอบการขอตรวจรับรองมาตรฐานต่อไป

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.