วันเผยแพร่ วันจันทร์, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เข็มทิศ SME : SME ปรับทัพรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (2)


 

ในตอนที่แล้วเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterพูดถึงความสำคัญของการรักษาสภาพคล่องในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพราะกระแสเงินสดนั้นเปรียบได้กับเลือดหล่อเลี้ยงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้อยู่รอด แต่อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรักษาความสามารถในการทำกำไร เพราะคงไม่มีใครปฏิเสธว่า “จะทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ต้องมีกำไรถึงจะอยู่รอด” ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วภายใต้สถานการณ์กดดันนั้น เจ้าของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอาจเลือกจะเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master “ขาดทุน” หรือ cut loss ระบายเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเพื่อนำเงินสดมาหมุนเวียนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้อยู่รอด

แม้การยอมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterขาดทุนอาจช่วยดึงเงินสดกลับมาหมุนในระยะสั้นได้ แต่ก็ส่งผลระยะยาวด้วย เพราะเจ้าของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะพบว่าเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งผลที่ตามมาคือราคามาตรฐานในตลาดจะตกต่ำลง และเมื่อตลาดกลับสู่ภาวะปกติจะมีปัญหาในการกลับมาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในราคาเดิม ถ้าลองมองสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันคงไม่มีใครกล้ารับประกันได้ว่าช่วงขาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะกลับมาเมื่อใด ดังนั้นนอกจากความพยายามในการประคับประคองเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้อยู่รอดแล้ว ผู้ประกอบการ SME จึงควรศึกษาหากลยุทธ์เพื่อสร้างกำไรให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในช่วงเศรษฐกิจขาลงด้วย

ลดต้นทุนการผลิต

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ” เป็นวิธีสร้างกำไรให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้เร็วที่สุด แต่ขณะเดียวกันเรื่องคุณภาพและความรวดเร็วในการบริการก็มักจะลดตามด้วย และหากทุกอย่างลดลงแต่ราคาเท่าเดิม เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็จะเสี่ยงต่อการสูญเสียลูกค้า ดังนั้นโจทย์ของผู้ประกอบการจึงอยู่ที่ทำอย่างไรให้ต้นทุนลดลงแต่คงรักษาระดับคุณภาพไว้ในระดับเดิม มีหลายวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master SME ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการหาทางนำเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือนำมาประยุกต์ใช้กับการบริการเพื่อลดรายจ่าย ปรับระบบการทำงานใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ Productivity อีกวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือหาซัพพลายเออร์รายใหม่ หรือดำเนินการต่อรองกับรายเดิมเพื่อลดต้นทุน อย่าลืมว่าในช่วงเศรษฐกิจขาลงแบเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterี้ทางซัพพลายเออร์ก็พร้อมรับข้อเสนอหรือการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาลูกค้าไว้เช่นกัน

ปรับ package ของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterและบริการตามกำลังเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของลูกค้า

ในบางครั้งยอดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่หายไปอาจไม่ได้เกิดจากความต้องการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือบริการที่ลดลง แต่เกิดจากการที่ผู้บริโภคมีกำลังเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่อครั้งน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจ การปรับรูปแบบแพ็กเก็จเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือบริการให้เหมาะกับกำลังเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับกำลังเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่ลดลงชั่วคราวของตลาดได้ การปรับตาม “กลยุทธ์ Repackaging” มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น จากที่เคยเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเป็นชุดก็ปรับให้สามารถเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแยกเป็นชิ้น หรือเปลี่ยนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterชุดใหญ่ให้เป็นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterชุดเล็ก และมีหลายชุดตามการใช้งานที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่การจัดวางตำแหน่งทางการตลาดของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master (positioning) เสียใหม่ ให้ดึงดูดทั้งกลุ่มลูกค้าที่ต้องการคุณภาพและกลุ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterราคาประหยัด เป็นต้น

Go Niche! เจาะตลาดความต้องการเฉพาะกลุ่ม

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterคงเคยได้ยินคนพูดถึงเรื่องการสร้างความแตกต่างและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการแข่งขันทางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอยู่เสมอ การสร้างนวัตกรรมใหม่ไม่ได้หมายความว่าเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องคิดหาผลิตภัณฑ์ใหม่เสมอไป แต่อาจเป็นการปรับมุมมองเพื่อหาวิธีการตอบโจทย์ลูกค้าที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้ผลดีในภาวะวิกฤติคือ การมุ่งเน้นไปยังตลาดที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche market ตามความชำนาญในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master แม้จะเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก แต่ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มกลับมีแรงต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจผกผันค่อนข้างสูง นอกจากนั้นจำนวนคู่แข่งในตลาดเฉพาะกลุ่มก็มีน้อยกว่าตลาดผู้บริโภคทั่วไป หรือ Mass market อีกด้วย

วางตำแหน่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterใหม่ใน Value chain

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวอาจเป็นโอกาสเหมาะสำหรับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master SME จะวางตำแหน่งให้ตัวเองใหม่ (Repositioning) ในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ในแต่ละสาขาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมักมีหลายตำแหน่งสำหรับผู้เล่น ตั้งแต่ผู้ผลิต (material supplier), ผู้ประกอบเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master (assembler), ผู้นำเข้าและกระจายเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master (distributor) และผู้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterตรงแก่ลูกค้า (retailer) ช่วงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterขาลงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการจะผ่อนคันเร่งและหันมาเช็กความพร้อม วิเคราะห์ศักยภาพ หาวิสัยทัศน์และศึกษาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ แล้วตัดสินใจว่าควรวางตำแหน่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ณ จุดใดเพื่อความเหมาะสม

สร้างพันธมิตรทางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master (Strategic business partnership)

พึงระลึกไว้เสมอว่าช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวนั้นไม่ได้มีแค่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเพียงรายเดียวที่มีความเดือดร้อน การพูดคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น และบ่อยครั้งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะอยู่รอดและฝ่าวิกฤติไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ความร่วมมือของพันธมิตรทางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการทำโปรโมชั่นร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหล่านี้นอกจากจะช่วยเพิ่มยอดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแล้วยังเป็นการร่วมมือกันเพื่อลดต้นทุนอีกด้วย

ในช่วงเศรษฐกิจขาลง ผู้ประกอบการ SME ต้องเผชิญกับวิกฤติรอบด้าน การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการพัฒนาที่ต้องใช้เวลานานอาจเป็นไปได้ยาก แต่ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterรูปแบบใดก็ตาม จะต้องทำด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังอย่างยิ่ง หัวใจสำคัญคือความสามารถของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะประคับประคองเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้อยู่รอด และแสวงหาโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติมให้กับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้อย่างไรนั่นเอง

ธีระ กนกกาญจนรัตน์

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.